รายชื่อนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านไทร  สอบ NT , N-NET ภาคเรียนที่ 2/2564  

สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565  สนามสอบ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์