ครู กศน.ตำบลบ้านไทร ออกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึง 12 พฤษภาคม 2563